Kosten bestraten

De kosten van bestraten dienen nauwkeurig in de gaten gehouden te worden. De kosten bestraten bestaan uit de manuren, huur van middelen en eventueel doorbetaling van arbeidskrachten die ten gevolge van de werkzaamheden tijdelijk onbeschikbaar zijn.

De gepatenteerde machine houdt kosten bestraten in de hand.

De voordelen van onze machine zijn evident.

kosten bestraten drastisch lager met sijnja 42

Drastische versnelling van aantal stenen dat per uur gelegd kan worden.
Minder uitval van personeel ten gevolge van zwaar werk.
Met de machine kunnen 3 arbeidskrachten uitgespaard worden.
De straten worden veel nauwkeuriger en netter aangelegd.